BÖCKER

Grafisk formgivare, illustratör.

Jag gör den grafiska formen och illustrerar böcker. Anpassar formgivningen till illustrationen/bilden och vice versa för ett riktigt bra resultat ︎.

Exempel på uppdragsgivare: Natur & Kultur, The Book Affair, Bonnier Hedvig, Bonnier Magzine & Brands, Mindler, RFSL.