Art Director. Skapar nya magasin, produktion av redan befintliga magasin.Även namngivning.